Nemes György Sch.P

Gondolatok a karácsonyi ünnepről – régi emlékek alapján

Írta: Administrator. Beküldve: Nemes György Sch.P

„Mária

megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette,

mert nem kaptak helyet a szálláson.”

(Lk 2,7)

 

Gondolatok a karácsonyi ünnepről –régi emlékek alapján

 

            A karácsony Jézus születésének ünnepe. Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. Annak ellenére, hogy tradicionális keresztény ünnep, sok nem keresztény ember is ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként. Ennek van pozitív és negatív oldala. Jó, hogy sokan legalább ilyenkor egy kicsit elgondolkodnak a transzcendentális valóságon, másfelől viszont az ünnep szeretet jellegének kiüresedését is okozhatja a modern világ túlzott csillogása, az ajándékozás reklámmá degradálása. A vezércikk megírására azzal a szándékkal kértek, hogy építsem bele személyes emlékeimet is. Így megkísérelem párhuzamosan bemutatni az ünnep teológiai jelentőségét, az ünneplés formájának kialakulását és vele párhuzamosan személyes élményeimet.

 

Jézus születését a két gyermekség-történet mondja el, Máté és Lukács evangéliumában. A születés időpontjáról a Szentírás nem beszél. Az ünnepet az őskeresztények még nem ünnepelték. A karácsony időpontjának kiválasztása valószínűleg azért esett december 25-re, a téli napforduló közelébe, mert a római birodalom két korábbi államvallásának ünnepe is ekkor volt. Karácsony ünnepe 325-ben került véglegesen december 25-ére, az első niceai zsinat döntése alapján. A téli napforduló szimbolikus keresztény jelentéssel töltődött: az igazi fény Jézus születésével jött el.

 

Gyermekként is, felnőttként is nagyon sokat hallottam arról, hogy karácsonyt a legembertelenebb körülmények között is mindig iparkodtak megünnepelni. A háborúban a bombázások idején a bunkerben, a Hortobágyon a kitelepítések idején csakugyan az állatok számára készült épületekben, vagy a hadifogság barakkjaiban is összegyűltek az együtt ünneplésre. A hortobágyi kitelepítettek újabban összegyűlnek a karácsonyi ünneplésre ott, ahol egykor megalázott helyzetben is ünnepeltek.