2014. június 8. Pünkösdvasárnap

Írta: Super User. Beküldve: Hirdetések

A mai napon a szentmisék végén Ferenc pápa kérésére imádkozunk a Közel-Kelet és a világ békéjéért.

A mai nappal befejeződik a húsvéti idő. Ezt jelezzük azzal is, hogy az esti mise végén a húsvéti gyertyát eltesszük az oltár mellől az évközi helyére.

Egyházilag hétfő nem ünnep, hétköznapi miserendet tartunk, tehát reggel ¾ 7-kor lesz szentmise.

Szerdán Szent Barnabás apostol,

Pénteken Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepe.

A szentségi kápolna kialakítása a végéhez közeledik. Két hét múlva, június 21-én, szombaton Úrnapja előestéjén este 6 órakor igeliturgia keretében felszenteli dr. Beer Miklós megyéspüspök úr, és a Piaristák váci letelepedésének 300. évében átadjuk a váci híveknek, és a Váci Egyházmegye híveinek, hogy a hét minden napján egész nap lehessen végezni szentségimádást.

 

IMA KÖZEL KELET BÉKÉJÉÉRT Jun.8

    

Ferenc pápa kérésére imádkozzunk:

Üdvözlégy…

     Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy békességszerzők a te gyermekeid. Kérünk add meg nekünk, hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságot, amely egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét. Kr. Urunk által.

Üdvözlégy…

Istenünk, Világ Teremtője, a te akaratod szabja meg a századok folyását. Hallgasd meg könyörgő szavunkat, és adj a mi korunkban zavartalan békességet, hogy irgalmadat magasztaljuk, és szüntelen ujjongásban örvendezzünk. Kr. Urunk által

Üdvözlégy

     Békesség Isten, te magad vagy a Béke, a békétlen szív téged fel nem foghat, és a gyűlölködő lélek magába fogadni képtelen. Add, kérünk, hogy az egyetértők tartsanak ki a jóban, az egyenetlenkedők, pedig sérelmeiket feledve gyógyulást nyerjenek. Krisztus a mi urunk által.

     Szűz Mária, béke Királynője, könyörögj érettünk!