Levél címünk: Szent Anna Piarista templom 2600 Vác, Szentháromság tér. bocsa@vpg.sulinet.hu
Miserend Hétköznapokon 7.00 órakor Vasárnap: 7.00, 9.00
Önmagunk Szűzanyának szentelésére templomunkban rendszeresen lehetőség nyílik. A szentelés időpontjait időben kihirdetjük. Bővebb tájékoztatás Bocsa József atya honlapján érhető el, cím: http://bocsajozsef.hu , vagy bocsajozsef.piarista.hu
A váci Piarista Templomban elindult az örökimádás Jelentkezni lehet a szöveg mögötti képre kattintva is, a megjelenő űrlap kitöltésével. Az "Örök imádás " menüpontban további információk találhatóak.
.Minden első pénteken: 13 órától engesztelő szentségimádás, 16 órától gyóntatás, 17.00 órakor szentmise.
Évente több alkalommal megrendezésre kerülnek a kiengesztelődési imatalálkozók. Bővebb információ a http://engesztelok.hu/ weboldalon
Dicsértessék a Jézus Krisztus

Urunk Feltámadásának ünnepe

Írta: Super User. Beküldve: Nádudvari Miklós Sch.P

Urunk Feltámadásának ünnepe

 

Tegnap ünnepeltük Jézus szenvedését és halálát. Láttuk, hogy szenvedése és halála teljes odaadás az Atyának minden egyes emberért és az egész emberiségért. Áldozata leereszkedés a lehető legmélyebbre: elszenvedte a bűnnek és a gonoszságnak a hatásait. Fiának erre a nagylelkűségére válaszolt az Atya úgy, hogy ígérete szerint a 3. napra feltámasztotta, és a lehető legmagasabbra emelte. A Fiúisten emberként az egész mindenség, az egész emberiség Ura Atyjával együtt, mint ember Istenként uralkodik. Ez Feltámadásának misztériuma.

Feltámadása számunkra érzékelhetetlenül és észrevétlenül történt, Isten teremtő tette, amely csendben történt – ugyanolyan csendben és észrevétlenül, ahogyan a világba lépett, miután Szűz Mária igent mondott rá. A világba csendben lépett, elpusztítása látványos volt, és az uralomra lépése is teljes csendben történt.

 

Szemléljük ma éjszaka a Feltámadt Urat és feltámadásának hatásait.

Végigmentünk nagyvonalakban a teremtés kezdetétől az ószövetség nagy eseményein át egészen Krisztus feltámadásáig. A Feltámadt Úr fényében megadatik nekünk, hogy a világmindenség és az egész emberiség hosszú történetét – benne a saját életünket is – úgy nézzük, mint az Isten és az ember közös történetét. Egy olyan útnak, amelyen Isten az egész anyagvilágot, az egész emberiséget, minden egyes embert, minket is a vele való teljes közösségre, egységre akarja elvezetni, amelyben egyben az is benne van, hogy minket embereket egymással is a teljes közösségre vezet és arra, hogy a Szentháromság egy Isten örök isteni életét éljük személyiségünk megfelelően, egyéniségünk teljes kibontakozásával. Isten perspektívájából nézve tehát a történelem üdvtörténet, személyes életünk is.

 

A Feltámadt Úrra tekintünk. Urunk Jézus Isten, az örök Atya örök Fia és ember, a halálon túl élő, feltámadt testben élő férfi. Benne az embersége teljes egységben, közösségben van istenségével, és embersége által maga az anyag is valamiképpen egységben van a Teremtő örök szellemével. Ő az első ember, akiben megvalósult az Isten nagy terve, amelynek megvalósulása a teremtés első pillanatával kezdődött. Így amikor a megölt, Feltámadt Úrra tekintünk, nemcsak neki örülünk, hanem annak is, hogy Isten szándéka szerint ránk is ez vár. Isten mindent megtett és megtesz azért, hogy velük is megtörténjék, hogy mi is haza jussunk. Ez minden vágyunk beteljesedése és ugyanakkor minden vágyunkat és elképzelésünket is felülmúlja, ahogy azokét a tanítványaiét is, akik Jézust összetörten gyászolták.

Isten velünk kapcsolatos tervét, hogy az egész emberiséget, minden egyes embert gyermekévé tegye, így Egyszülött Fiából Elsőszülött legyen, semmi se húzhatja keresztül, még a bűn sem, az első bűn és annak hatásai sem és az utána következő bűnök és a mi saját bűneink sem. De személyes bűneink komoly akadályt jelentenek, hogy megvalósulhasson. Keresztül nem húzhatjuk, de hátráltatni tudjuk.

 

Az a nagy ajándék, amit Krisztus feltámadása hozott, nekünk a keresztségünkkor és az Eucharisztiában adatik meg.

A keresztségben Isten megtisztítja szívünket bűneinktől, Szentlelkével adja önmagát, életét, a vele való és az ő családjával való közösséget, ezért Krisztus testének, az egyháznak a tagjai is leszünk. Lelke által a Feltámadt Úr élete árad belénk.

Isten teremtő munkája ez, egy pillanat alatt, csendben, észrevétlen, ahogy Jézus feltámadása is történt, amikor a pap leönt minket a keresztvízzel és mondja: „Megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Újjáteremtés, újjászületés. Erről beszél Ezekiel próféta. (Ez 36,26-27)

A Feltámadt Úr önmagát, az ő örök isteni életét adja az Eucharisztiában a kenyérben és a borban, mint testét és vérét.

Ezért felnőtteket az egyházban ma éjszaka kereszteljük meg, és részesülnek a megkereszteltek az Eucharisztiában. Nekünk pedig lehetőség, hogy megköszönjük, és megújítsuk elkötelezettségünket a mellettünk Krisztusban örökre elköteleződött Istennek az egyházban és az egyháznak.

 

Megköszönjük annak tudatában, hogy már most Krisztus örök isteni életét éljük. Mit mond Pál: „Magatokról is így gondolkodjatok: meghaltatok a bűnnek és Istennek éltek Krisztus Jézusban” (Róm 6,11). Igen, a mi feltámadásunk már elkezdődött azzal, hogy a Feltámadt Krisztus életét éljük. De ez a mi közreműködésünket is kívánja, mivel Isten ajándéka egyben feladat, azaz küldetés. Az elköteleződés megújítása az elköteleződésem megerősítése, hogy a Feltámadt Krisztus vezetésével, az ő világosságával és erejével igyekszem élni. Az elköteleződés megerősítése, vagyis a keresztségi fogadalmunk megújítása után az Eucharisztiában a Feltámadt Úr eljön közénk és adja magát és örök életét. Készülünk fogadására.

 

Adjunk hálát az Atyaistennek és Jézusnak, hogy feltámadt, hogy mi ezt tudjuk és hogy hozzá tartozunk. Kérjük, hogy töltse be szívünket, lelkünket  és engedjük, hogy áradjon élete belénk is.

Jézus azt mondja, hogy „vágyva vágytam, hogy elköltsem veletek a pászkát”, és a lehető legrövidebb ideig volt halott, alig másfél napig. Láthatjuk, hogy hogyan siet, hogy feltámadása után megjelenhessen tanítványainak. Ez ránk is vonatkozik. Az Úr Jézus és az Atya jobban vágynak a velünk való egységre az eucharisztiában is és az életben is, mint mi… Mi vagyunk nehézkesek, a nehézkesség bennünk van. 

Legfrissebb cikkek