Levél címünk: Szent Anna Piarista templom 2600 Vác, Szentháromság tér. bocsa@vpg.sulinet.hu
Miserend Hétköznapokon 7.00 órakor Vasárnap: 7.00, 9.00
Önmagunk Szűzanyának szentelésére templomunkban rendszeresen lehetőség nyílik. A szentelés időpontjait időben kihirdetjük. Bővebb tájékoztatás Bocsa József atya honlapján érhető el, cím: http://bocsajozsef.hu , vagy bocsajozsef.piarista.hu
A váci Piarista Templomban elindult az örökimádás Jelentkezni lehet a szöveg mögötti képre kattintva is, a megjelenő űrlap kitöltésével. Az "Örök imádás " menüpontban további információk találhatóak.
.Minden első pénteken: 13 órától engesztelő szentségimádás, 16 órától gyóntatás, 17.00 órakor szentmise.
Évente több alkalommal megrendezésre kerülnek a kiengesztelődési imatalálkozók. Bővebb információ a http://engesztelok.hu/ weboldalon
Dicsértessék a Jézus Krisztus

Urunk szenvedésének és halálának ünnepe

Írta: Super User. Beküldve: Nádudvari Miklós Sch.P

Urunk szenvedésének és halálának ünnepe

 

Ma Nagypénteken Urunk szenvedését ünnepeljük, felidéztük Jn szerint földi élete utolsó óráit elfogatásától haláláig és temetéséig. Időben ez nem egészen 1 nap.

 

Ami elsőre nyilvánvaló, ami egyből világos, hogy Jézust az emberi gonoszság elsöpri és megsemmisíti. Anélkül, hogy részletezném, látjuk testi-lelki kínjait, megalázását: egyik apostolának, Júdásnak, árulásától kezdve, a főtanácsban a fölpofozásától, a megkorbácsolásán, a gúnyolódásokon át egészen a keresztre feszítés rettenetes kínjaiig.

Amikor bennünket gonoszság csapása fenyeget, összetörhetünk, összeroppanhatunk benne. Összetörhetünk úgy, hogy a megaláztatások hatására leértékeljük és megvetjük magunkat. Úgy nézzük magunkat, mint a minket gyűlölők. Vagy megalkuszunk, sajnáljuk magunkat, vagy magával ragadnak indulataink és a gyűlöletünk, rosszakaratunk felkorbácsolódik és tettekbe megy. Elemi erejű védekezésünk pusztítóvá, méreggé válik. Mindezek összetörnek, és ezzel együtt a szenvedés bezár, leköt.

 

Mit látunk Jézusban? Ez az, ami kevésbé nyilvánvaló számunkra.

Tudatos döntéssel szolgáltatja ki magát az emberi gonoszságnak, az őt megölni akaróknak. Elfuthatott volna még az utolsó percben is az Olajfák hegyén este a holdfényben, hiszen korábban fényes nappal a Templomban elmenekült a kezükből. Számára a csapás tudatos döntés. A főtanács előtt és Pilátus előtt is világosan megmondja, hogy ki ő, ha hallgatna, nem lehetne elítélni.

Amikor viszik kivégzésre, az őt sirató jeruzsálemi asszonyoknak azt mondja, hogy magatokat sirassátok. Nincs benne önsajnálat.

 

A keresztre feszítés megaláztatása és kínjai nem törik össze, a szenvedés nem zárja be, hanem még jobban megnyílik és nagyobb szeretetre készteti. Ez abból látszik, ahogyan a kereszten viselkedik és abból a néhány szóból, amit megfeszítetten mond.

Az országába bebocsátást kérő, vele együtt megfeszített gonosztevőnek megadja az örök boldogságot. Szentté nyilvánítja. (Lk)

Megbocsát az őt kivégzőknek, elítélőknek és közbenjár értük Atyjánál. (Lk)

Gondoskodik anyjáról és János apostolról, egymásra bízza őket, és ezzel Máriának a hívatását kitágítja. (Jn)

 

Mindezt úgy, hogy a rettenetes szenvedésben a sötétséget átéli magában is, átéli az Istentől való elhagyatottságot. Jézus a kereszten keresztül megy a mély hitválságon is. Ezzel együtt tudatában van annak, hogy Isten vele van  a szörnyű szenvedésben, ezért kiáltva fordul hozzá: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!” (Mt) Micsoda mélységben járhat az emberré lett Fiúisten, azt éli meg, hogy az Atyja elhagyta. Belső szétesettséghez közeli állapot.           (Ezek ismerősek lehetnek számunkra is.)

„Szomjazom” – mondja Jézus Jn szerint. János ennek az elhagyatottságnak a mélyét tárja fel előttünk. Az Istentől való elhagyatottságát átélő Fiú imájában az Atyaisten utáni vágya nyilvánul meg. Jézus elhagyatottságában Istenre szomjazik. (Jn)

 

És hogyan hal meg?

„Atyám, kezedbe adom lelkemet!” – teljes önátadással Lk szerint.

Mt szerint hangos kiáltással. Győzelmi kiáltás. János ezt önti szóba. A görög szó magyarul jelenti: céljához ért, beteljesedett, elvégeztetett, megvalósult. A Fiúisten utolsó szava halála előtt. Céljához ért az ő élete, ezzel megvalósult a mi megszabadításunk. (Jn)

 

A szenvedésben Jézus nem törik össze, nem bezárul, hanem még jobban megnyílik. Így jut el a szeretet teljességére, a tökéletességre. Ezt írja a Zsidókhoz írt levél: „Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett…” (Zsid 5,8-9)

 

 A Jézust megölő gonoszság, embertelenség nyilvánvaló, de Jézus ebben a rettenetes nyomásban eljut a szeretet teljességére. Ebben tárul fel az, ami elsőre számunkra láthatatlan. Az emberfeletti szeretet, az Isten szeretete. Ez lesz Úrrá az emberi gonoszságon és szabadítja meg az embert attól a Gonosztól, aki az emberi gonoszság mögött áll, mélyén van, a Sátántól. Így győzi le Isten emberként a Sátánt.

Legyőzetve győz. Ez az isteni dráma. Ez az isteni olvasat. Ezért adunk hálát. 

Legfrissebb cikkek