Levél címünk: Szent Anna Piarista templom 2600 Vác, Szentháromság tér. bocsa@vpg.sulinet.hu
Miserend Hétköznapokon 7.00 órakor Vasárnap: 7.00, 9.00
Önmagunk Szűzanyának szentelésére templomunkban rendszeresen lehetőség nyílik. A szentelés időpontjait időben kihirdetjük. Bővebb tájékoztatás Bocsa József atya honlapján érhető el, cím: http://bocsajozsef.hu , vagy bocsajozsef.piarista.hu
A váci Piarista Templomban elindult az örökimádás Jelentkezni lehet a szöveg mögötti képre kattintva is, a megjelenő űrlap kitöltésével. Az "Örök imádás " menüpontban további információk találhatóak.
.Minden első pénteken: 13 órától engesztelő szentségimádás, 16 órától gyóntatás, 17.00 órakor szentmise.
Évente több alkalommal megrendezésre kerülnek a kiengesztelődési imatalálkozók. Bővebb információ a http://engesztelok.hu/ weboldalon
Dicsértessék a Jézus Krisztus

Az utolsó vacsora ünnepe

Írta: Super User. Beküldve: Nádudvari Miklós Sch.P

Az utolsó vacsora ünnepe

 

Elkezdődött a Szent Három nap, amelyen Urunk Jézus szenvedését, halálát és feltámadását ünnepeljük. Ma Nagycsütörtökön ünnepeljük Jézus utolsó vacsoráját, minden szentmisében megünnepeljük, de ma kiemelten.

Bevezetés. Az ünneplés misztériumához az is hozzátartozik, hogy valójában megjelenítjük az utolsó vacsorát, ami közel kétezer évvel ezelőtt, tehát időben távol, régen történt és tőlünk messze, Jeruzsálemben. Itt van velünk Jézus, az eucharisztikus ünneplést vezető pap személyében maga Jézus vezeti az ünneplést, és valójában nemcsak mi ünneplünk vele, hanem belépünk ezzel Urunk örök liturgiájába – szolgálatába, amelyet ő állandóan végez az Atyánál és vele együtt az egész üdvözült társadalom: Mária, az Istenszülő Szűz, Szt. József, az angyalok és a már velük teljes közösségben levő meghalt emberek, a szentek. Ehhez az örök ünnepléshez, ebbe az örök ünneplésbe csatlakozunk. Tehát amikor velük együtt ünneplünk, együtt ünnepelünk azokkal is, akikkel Jézus egykor együtt ünnepelte a Pászkát Jeruzsálemben elfogatása előtt. Az időpont más, a helyszín más, de ugyanaz történik. Isteni misztérium.

 

Az utolsó vacsorán az Egyiptomból való szabadítást ünnepelték, de ebbe az ünneplésbe Jézus két újdonságot hozott. Az egyik a lábmosás, a másik, hogy a kenyeret és a bort saját testévé – áldozattá – tette. Mindkettő meglepte az apostolokat és az ott levőket, mert ezekre nem számítottak. Mi már tudjuk előre, hogy ez most meg fog történni.

1. A lábmosás. Jézus, a Mester, mint egy rabszolga megmossa a tanítványai lábát, az bizony valóban poros, piszkos volt. Helyénvaló Péter tiltakozása. Jézus ezzel egész földi életét és szenvedését, halálát foglalja össze, szemlélteti. Egyszer versengő tanítványait így tanítja. „Köztetek aki naggyá akar lenni, az a szolgátok lesz, és aki első akar lenni, az mindenkinek a rabszolgája lesz. Az Emberfia ugyanis nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja életét mindenkiért.” (Mk 10,43-45) Vagyis Jézus élete, szenvedése és halála az egész emberiségnek tett szolgálat. Ezért ő a legnagyobb. A lábmosással ezt szemlélteti, és példát ad, hogy mi is ezt tegyük: szolgájuk egymást. Mert ő olyan, hogy csak azt kéri tőlünk, amit elénk élt. Ez a boldogságra vezető út.

De hogy ezt valóban megélhessük, ahhoz nem elég a példája, ahhoz szükséges ő maga, az ő kegyelme, segítsége.

 

2. Az eucharisztia alapítása. Jézus a kenyeret és a bort testévé és vérévé, Istennek felajánlott áldozattá tette. Mit tett Jézus? Mit mond nekünk erről János a mai evangéliumban. Jézus tudta, hogy visszatér, átmegy az Atyához szenvedésén, halálán keresztül. Ez az ő átvonulása, Pászkája. Egész élete másokért való szolgálat, a szenvedésével, halálával együtt, ez egyben a teljes odaadása az Atyának, ezért Áldozat. Azért, hogy mi éljünk, azaz Istent, az Isten örök életét, a vele való közösséget elfogadhassuk és befogadhassuk. Amit elvesztettünk a bűnnel, azzal, hogy összetörtük a kapcsolatot Istennel. A misztérium az, hogy Jézus ezzel az áldozattal a mi szívünket nyitja meg, minket engesztelt ki. Vagyis megadta a lehetőségét annak, hogy a hozzánk közeledő Istent befogadhassuk, ezzel együtt irgalmát, megbocsátását, a szeretetét. Ez a szabadítás, ez a megváltás.

 

Mit tesz Jézus az utolsó vacsorán? A saját szenvedését, halálát és feltámadását, vagyis Áldozatát előre megjelenítette. A kenyeret testévé, a bort vérévé tette, hogy az ő megváltó áldozatában mi is részesülhessünk. Azaz mi is befogadjuk az Élő Istent és szeretetét. Ez is a misztérium része. Így köttetik meg Isten és ember között az új és örök szövetség. Jézus előre hálát ad az Atyának, hogy megmenthetik az emberiséget, ezért eucharisztia, hálaadás.

Mindezt az ő családjára, közösségére, az egyházra bízta, ezért az apostolokat pappá is tette. Jézus maga az Áldozat és az Örök Főpap, aki önmagát adja nekünk is, nemcsak Atyjának. Ezért a mai nap az eucharisztia alapítása mellett a szolgálati papság alapításának ünnepe is. (Mi papok hálát adunk saját papságunkért is.)

Hamarosan a kenyér és a bor az értünk szenvedett, meghalt Feltámadt Úr testévé és vérévé lesz. Ebben szemlélhetjük leereszkedését hozzánk, közénk, engedjük, hogy magához emeljen minket és ezzel képessé váljunk arra a szeretetre, arra az önátadásra, szolgálatra, ami által valóban testvérekké válhatunk egymás számára, és egy emberibb, igazságosabb, boldogabb társadalom formálódhasson. Így készítjük elő az ő dicső megjelenését. 

Legfrissebb cikkek