Levél címünk: Szent Anna Piarista templom 2600 Vác, Szentháromság tér. bocsa@vpg.sulinet.hu
Miserend Hétköznapokon 7.00 órakor Vasárnap: 7.00, 9.00
Önmagunk Szűzanyának szentelésére templomunkban rendszeresen lehetőség nyílik. A szentelés időpontjait időben kihirdetjük. Bővebb tájékoztatás Bocsa József atya honlapján érhető el, cím: http://bocsajozsef.hu , vagy bocsajozsef.piarista.hu
A váci Piarista Templomban elindult az örökimádás Jelentkezni lehet a szöveg mögötti képre kattintva is, a megjelenő űrlap kitöltésével. Az "Örök imádás " menüpontban további információk találhatóak.
.Minden első pénteken: 13 órától engesztelő szentségimádás, 16 órától gyóntatás, 17.00 órakor szentmise.
Évente több alkalommal megrendezésre kerülnek a kiengesztelődési imatalálkozók. Bővebb információ a http://engesztelok.hu/ weboldalon
Dicsértessék a Jézus Krisztus

A Rózsafüzér Társulatok értelme

Írta: Super User. Beküldve: Rózsafüzér Társulat

Kedves testvéreink Krisztusban!

Közös imára hívunk benneteket! Sok felhívás érkezett már hozzánk, hívő katolikusokhoz, hogy nekünk kell megvédelmeznünk az Oltáriszentségben jelenlevő Megváltónkat, mert miattunk szolgáltatta ki magát, bezárva Önmagát a kis fehér ostyába. Nekünk, akik hiszünk ebben a valóságos jelenlétben, nekünk kell engesztelést nyújtanunk a közömbösségekért, megbántásokért, megszentségtelenítésekért, melyeket az Eucharisztiában kell elszenvednie!

 

Ez a szándék vezérelt az Eucharisztiáról nevezett Rózsafüzér-társulat megalakítására, imáinkból szeretnénk védőgyűrűt vonni az Oltáriszentség köré. Ezért kérünk minden kedves testvért Krisztusban, hogy aki tud azonosulni imaszándékainkkal, akinek a szíve szeretettel lángol az Eucharisztiában valóságosan jelenlévő Krisztus iránt, csatlakozzon társulatunkhoz. Imádkozzunk közösen, hogy minél több szívben gyulladjon fel a Szentlélek tüzével a lángoló szeretet Megváltó Krisztusunk iránt, erősödjön a védőgyűrű az Eucharisztia körül.

Társulatunk annyiban tér el a hagyományos Rózsafüzér Társulatoktól, hogy nem egyházközségi keretben működik. Az Eucharisztiáról nevezett Rózsafüzér Társulat a váci Szent Anna Piarista templomban alakult meg, ebben a templomban cserélünk titkokat minden hónap első vasárnapján, délután ½ 3 órai kezdettel, Szentségimádással egybekötött közös rózsafüzér ima után. Azonban tagjai között nemcsak Vác városából, hanem más településekről, országokból valók is vannak. Akik nem tudnak részt venni a titokcserén, azoknak az interneten keresztül továbbítjuk az aktuális havi titkot.

Hogy mi a Rózsafüzér Társulat lényege, mekkora kegyelem nyerhető általa, idézünk egy újságcikkből:

A lelkiatya válaszol

Egy tized – mindenkiért…

Az Élő Rózsafüzér Társulatnak sok lelki haszna van. A legnagyobb talán az, hogy az a 20 tag, akinek mindegyike naponta egy picinyke tizedet elimádkozik, amelyik abban a hónapban neki jutott a sorsolásnál, mindegyikük részesül az egész 20 tized elimádkozásának kegyelmeiben. A buzgó 20 lélek imája összeáll egy egységgé, egy családdá. Összenőnek lelki csokorrá, eggyé válik imájuk…

Sok egyházközségben ők tartják életben a hitéletet. Ha idegen helyre mentem, mindig megkérdeztem, hogy Rózsafüzér Társulat működik-e, milyen megbízhatók, és buzgók a tagok? Ez alapján le lehet mérni az egyházközség lelki állapotát.

Az biztos, hogy a Szűzanya nagyon megáldja azokat, akik egy-egy csoportnak buzgó tagjai. Szinte észre sem veszik, hogy megváltozik egyéni és családi életük. A falu, a város hitélete újra serken. Örvendezve írom le e sorokat, mert lelki szemeimmel látom, ahogyan egy új Rózsafüzér Társulat beindításával idővel rá sem lehet ismerni az egyének és a közösség megújult életére.

Imre atya

Tehát naponta négy teljes rózsafüzér kegyelmét ajánlhatja fel minden egyes tag az Eucharisztia védelmére, illetve mindazokra a szándékokra, melyekért imádkozik!

Vianney Szent János életéről szóló könyvben van egy nagyon szemléletes kép az egyéni ima, és a közösségben végzett ima erejével kapcsolatban. „A személyes ima – mondta – a szántóföldön szerteszórt szalmához hasonlít: ha meggyújtják, alig ad lángot, de ha a szálakat halomba hordják, meggyújtva hatalmas lánggá válik és az ég felé tör; – ilyen a közösen végzett ima.” Ezért hívunk közös imára, mert minél többen gyűlünk egybe, annál nagyobb a láng, amely az Eget ostromolja. Képzeljétek el, hogy minden nap sokakkal együtt imádkoztok, tér és idő nem számít az imában. A cél, a szándék közös!

Néhány példa arra, amit az újságcikk ígér, hogy „a falu, a város hitélete újra serken”: egy Dunakesziről való kedves tagunk újságolta nemrégiben boldogan, hogy ezentúl azért nem tud eljönni a titokcserékre, mert mostantól fogva az ő templomukban is van mód Szentségimádásra vasárnap délután! Vácott két templom is bekapcsolódott az országosan szervezett Folyamatos Szentségimádásba, így havonta már két különböző napon van 24 órás Szentségimádás a városban.

Szeretettel várunk, csatlakozzatok hozzánk!

 

Az Eucharisztiáról nevezett Rózsafüzér Társulat nevében: Margit

Legfrissebb cikkek