Levél címünk: Szent Anna Piarista templom 2600 Vác, Szentháromság tér. bocsa@vpg.sulinet.hu
Miserend Hétköznapokon 7.00 órakor Vasárnap: 7.00, 9.00
Önmagunk Szűzanyának szentelésére templomunkban rendszeresen lehetőség nyílik. A szentelés időpontjait időben kihirdetjük. Bővebb tájékoztatás Bocsa József atya honlapján érhető el, cím: http://bocsajozsef.hu , vagy bocsajozsef.piarista.hu
A váci Piarista Templomban elindult az örökimádás Jelentkezni lehet a szöveg mögötti képre kattintva is, a megjelenő űrlap kitöltésével. Az "Örök imádás " menüpontban további információk találhatóak.
.Minden első pénteken: 13 órától engesztelő szentségimádás, 16 órától gyóntatás, 17.00 órakor szentmise.
Évente több alkalommal megrendezésre kerülnek a kiengesztelődési imatalálkozók. Bővebb információ a http://engesztelok.hu/ weboldalon
Dicsértessék a Jézus Krisztus

Társulatunk specialitásai

Írta: Super User. Beküldve: Rózsafüzér Társulat

VEDD ÁLDÁSOMAT ÉS ADAKOZZ!!!!

 

Az Eucharisztiáról nevezett Rózsafüzér Társulat 2004. november 28-án
alakult meg Vácott, a Szent Anna Piarista templomban

 

Társulatunk védőszentje Szent Pio atya

 

 

Társulatunk annyiban tér el a hagyományos Rózsafüzér Társulatoktól, hogy nem egyházközségi keretben működik. Az Eucharisztiáról nevezett Rózsafüzér Társulat a váci Szent Anna Piarista templomban alakult meg, ebben a templomban cserélünk titkokat minden hónap első vasárnapján, délután ½ 3 órai kezdettel, Szentségimádással egybekötött közös rózsafüzér ima után. Azonban tagjai között nemcsak Vác városából, hanem más településekről, országokból valók is vannak. Akik nem tudnak részt venni a titokcserén, azoknak az interneten keresztül továbbítjuk az aktuális havi titkot.

 

Imaszándékaink:

1) Imáinkat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által, Szent Pio atya és Boldog János Pál közbenjárásával arra a szándékra ajánljuk fel, hogy az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Jézus minden ember életében felragyogjon, és mindenek fölé emelkedjen, mint életünk legfőbb értéke s így megvalósuljon az örökimádás, hogy Megváltó Krisztusunk soha többé ne virrasszon egyedül, magányosan, elhagyatva a Tabernákulumok mélyén!

 

2) Másodsorban felajánljuk Jézus és Szűz Mária szeretetben egyesült Szent Szívének szándékára, az Egyház egységéért, a pápáért, papjaink, szerzeteseink, családjaink megszentelődéséért, jó papi és szerzetesi hivatásokért.

 

3) Harmadsorban felajánljuk minden jelenlegi és eljövendő rózsafüzértársulati tag testi és lelki egészségéért és a hozzátartozóiért, a rózsafüzértársulati tagok szándékaira.

 

Ezután még felajánlhatjuk egyéb szándékokra is. Azokért is, akik valamilyen szándékra közbenjáró imánkat kérték. Ne feledjük el, igaz, hogy csak egy tizedet imádkozunk, de mivel imánk összekapcsolódik a többi rózsafüzértársulati tag imájával, négy teljes rózsafüzérrel elnyerhető kegyelem árad azokra a szándékokra, amikért felajánljuk.

A kegyelmeket el kell kérnünk! A Csodásérem leírásánál olvashatjuk: „A fénytelen kövek azokat a kegyelmeket jelképezik, amelyeket elmulasztanak kérni az emberek.

Jézus több üzenetben is azt kéri tőlünk, merjünk sokat kérni. Fájdalmat okozunk neki, ha nem vagyunk elég bizalommal végtelen irgalma iránt! Ő maga mondja, ne féljünk attól, hogy kevesebb kegyelem árad az egyes szándékokra, ha egyszerre többekért és több szándékért is imádkozunk.

 

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA, IMÁDKOZZ VELÜNK! KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, KIK HOZZÁD MENEKÜLÜNK!

SZŰZANYÁNK MENTS MEG MINKET!
ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMI HATÁSÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉGRE
ÉS A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKRE, MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN
ÁMEN

Legfrissebb cikkek